Genel bilgi

Iğdır Üniversitesi bünyesinde kurulan Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür ve müdür yardımcıları, yönetim kurulu ve Danışma kurulu olarak yönetim organları tarafında aktif bir şekilde genel amaçlarına ve misyon ve vizyonuna yakışır bir şekilde hizmet etmektedir. Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi görevi,  bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunmak, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamın zenginleşme sürecine katkıda bulunmaktır.